Orthos komt uit het Grieks en betekent juist, goed of recht. Moleculair gaat over moleculen. De orthomoleculaire geneeskunde heeft als doel de juiste balans te hervinden in de moleculen van het menselijk lichaam, zodat mensen zich weer gezond en energiek gaan voelen. In de orthomoleculaire geneeskunde wordt een onderscheid gemaakt tussen lichaamseigen stoffen die het lichaam ondersteunen en lichaamsvreemde stoffen die afweerreacties van het lichaam kunnen oproepen.

Orthomoleculaire geneeskunde (ook wel nutritionele geneeskunde genoemd) is een vorm van geneeskunde die, in tegenstelling tot de de reguliere geneeskunde, alleen middelen gebruikt die bekend zijn voor het lichaam. We streven  naar het in balans brengen van het verstoorde evenwicht door een beroep te doen op het biologisch en natuurlijk genezend vermogen van lichaam en geest.
Dit proces wordt ondersteund met onder meer op het systeem afgestemde hoeveelheden vitaminen, mineralen en vetzuren.

De orthomoleculaire geneeskunde is gebaseerd op een ondersteuningsstrategie (oorzaak behandelen). Dit wordt gedaan door gestoorde werkingsmechanismen de juiste ondersteuning te geven. Op deze manier worden de voorwaarden gecreëerd, waardoor het lichaam zichzelf kan genezen.

Interventies op het gebied van leefstijl staan centraal bij de orthomoleculaire geneeskunde. Hierbij is voeding het belangrijkste aandachtspunt.  Deze interventies zijn persoonlijk. Niet iedereen is hetzelfde!

Bij een te lang tekort van één of meer essentiële voedingsstoffen, kan suppletie een uitkomst zijn.

Bijwerkingen of schade zijn er bij orthomoleculaire middelen bijna niet. Het is echter niet aan te raden om zelf te gaan experimenteren. Er zijn grenzen en niet alles past bij iedereen. Ook combineren niet alle middelen met regulieren medicijnen

Gezonde voeding(stoffen) is zeker niet het enige middel wat wordt ingezet bij de orthomoleculaire geneeskunde. Advies over gedrag, beweging en ontspanning spelen ook een belangrijke rol en komen daarom ook uitgebreid aan bod.

Orthomoleculaire geneeskunde kan op verschillende manieren worden ingezet:

  • Curatief
    Achterliggende oorzaak behandelen van chronische klachten/ziekten.
  • Preventief
    Optimaal gezond worden en blijven.
  • Palliatief
    Symptoom- en pijnbestrijding.

Orthomoleculaire geneeskunde valt onder de alternatieve geneeswijzen.

In bijna alle gevallen kan een reguliere behandeling worden aangevuld met een orthomoleculaire behandeling. Daarom valt de orthomoleculaire geneeskunde ook onder de categorie complementaire geneeskunde. Met andere woorden. Elkaar aanvullen.