De PNI of [Klinische] Psycho-Neuro-Immunologie, bestudeert hoe het lichaam als een geheel functioneert en hoe het eigenlijk kan dat we ziek worden of niet meer herstellen.

De term Psycho-Neuro-Immunologie werd voor het eerst gebruikt in de jaren ’70 door Amerikaans professor Robert Ader, die ontdekte wat de invloed van stress op het lichaam teweegbracht. Hierin ligt meteen ook de bakermat van de kPNI. De Psycho-Neuro-Immunologie heeft zich verder ontwikkeld op basis van de wetenschappelijke onderzoeken, en in de voorbije decennia heeft  het interdisciplinair onderwijs van Bram van Dam en Leo Pruimboom de integratie van de Psycho-Neuro-Immunologie in de dagelijkse praktijk mogelijk gemaakt.

Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) is een gestaag groeiende wetenschap die de samenhang onderzoekt tussen onze psyche, ons immuunsysteem en onze hersenen en hormonen. Nadruk ligt op de betekenis van deze processen voor de dagelijkse praktijk. Wat gebeurt er als we ziek worden? Hoe kan deze kennis bijdragen aan de genezing alsook het voorkomen van de chronische ziekten zo typisch voor onze westerse samenleving?

De wetenschap van de Psycho-Neuro-Immunologie is gebaseerd op de ontdekking dat elk menselijk orgaan en elke afzonderlijke cel voortdurend communiceert met andere organen en cellen en elk mens als zodanig een ‘netwerk’ is van communicerende systemen. Daarnaast maakt de mens ook deel uit van een netwerk van sociale structuren die ook weer invloed hebben op het interne communicatie systeem.

Zoals al eerder vermeld op deze website, Heeft De KPNI de grootste waarde voor patienten met chronische klachten. Langdurige klachten worden bijna altijd veroorzaakt en onderhouden door stoornissen op psycho-neuro-immunologisch gebied. Denk bij chronische klachten aan: reuma, artrose, vormen van hart en vaatziekten, diverse darmproblematieken, allergieën, huidproblematiek, astmatische aandoeningen, MS, burn-out enzovoort.