Tarieven voor bezoeken aan de praktijk:

Eerste consult 120 minuten, kost € 150,00

Vervolgconsult, 60 minuten, kost € 95,00

Kort volgconsult, 30 tot maximaal 45 minuten, kosten € 52,00

Deze prijzen zijn exclusief onderzoeken, laboratorium tests, voedingssupplementen etc.

Eventuele vervolgconsulten die op verzoek via een video link worden gehouden zijn conform geprijsd.

 

Vergoedingen:

Mijn praktijk is aangesloten bij de MBOG [lees hierover elders op deze website]. Ondanks de professionaliteit zijn zorgverzekeraars er de laatste jaren toe overgegaan om steeds minder te vergoeden. Ik adviseer u om tevoren goed bij uw verzekeraar te informeren of, en zo ja, hoeveel wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. In het specifiek wijs ik u er ook op dat consulten die via een video verbinding zijn gehouden, vaak worden uitgesloten van vergoeding.

 

Kwaliteitsbewaking:

De praktijk is aangesloten bij de MBOG. Klik op deze link voor meer informatie over de MBOG. Ik ben tevens aangesloten bij de RBCZ, dat een onafhankelijk intermediair is tussen beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en cliënten. Meer van de RBCZ leest u via deze link.

Tenslotte is mijn praktijk ook aangesloten bij het SCAG. Stel dat u ondanks mijn toegewijde zorg een klacht zou hebben, dan kunt u rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Dat doe ik om a., te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar bovenal om de kwaliteit van de zorg die ik verstrek te verbeteren.